VIDEO ZAPISNIK SA SKUPŠTINE BOSANSKOG NARODNOG SABORA održane u ZENICI 17.12.2016.

O nama

UG Bosanski Narodni SABOR - UG BNS

Misao-riječi-djela uz transparentnost i poštenje su prvi principi humanitarnog, društvenog ili političkog rada uopšte......jedan među jednakim drugi princip......svako prema svojim mogućnostima djeluje u uređenom organizacionom sistemom treći princip.....obrazovanje i školovanje četvrti princip.....lična i kolektivna prava i odgovornost peti princip......i posljednje kulturno i učtivo ponašanje šesti princip. Više